نایلن های ضربه گیر

مناسب برای وسایل چوبی و وسایل برقی وکریستال و وسایل شکتنی

پایه های مبل و تابلوهاب دیواری

جابه به جایی ایمن و بی دردسر

فروش نایلن های 3 لایه ی ضربه گیر به صورت متری و توپی