نخ های چند لایه

مناسب برای بستن کارتن 

برای جابه جایی ایمن تر و راحت تر

نخ های 5 لایه و ضخیم 

فروش توپی